Вугільна промисловість України

Вугільна промисловість в Україні є давньою і традиційною галуззю, яка займає домінуюче місце серед паливних галузей. Країна має великі запаси (до 200 млрд. т) високоякісного вугілля, яке здебільшого залягає на значній глибині у Донецькому, Луганському, Придніпровському басейнах, 75% вугілля використовується як паливо, 25% – як технологічна сировина для чорної металургії. Донецька область вважається найбагатшим регіоном України по природним ресурсам (запасам), 12% – природного багаття країни знаходиться саме тут, більше ніж в інших областях України. Вугленосні площі в Донбасі становлять понад 50 тис. км² і зосереджують близько 98% запасів кам’яного вугілля України. Родовища вугілля басейну утворюють три компактних осередки: “Старий Донбас” (межа Луганської та Донецької областей), “Західний Донбас” (Дніпропетровська область) та Південний Донбас (південь Донецької та Луганської областей). Донецьке вугілля має високу собівартість, що пов’язано з невеликою потужністю (0,5-2,0м) та глибоким заляганням пластів. Так, тут знаходиться найглибша в Україні шахта “Глибока” (405 м).

Нині Україна має близько діючих кам’яновугільних шахт (у 50% їх видобувається коксівне вугілля). З іншого боку, підготовлений для експлуатації 41 резервний ділянку для шахтного будівництва сумарною потужністю 92 млн. тонн кам’яного вугілля щороку (зокрема. для коксівного вугілля – 16 шахт виробничої потужністю 35 млн. тонн вугілля).

clip_image001

У Донбасі вугільні площі відведено понад 150 тис. км2, що становить близько чверть площі країни. Тут зосереджено близько 92% запасів кам’яного вугілля України. У тому числі приблизно 34% посідає Донецький регіон, інші ж розташовані на півметровій території Луганській, Дніпропетровській і Харківській областей.

Донецький вугільний басейн було відкрито у 1721 р. Перша вугільна шахта стала до ладу в Лисичанську у 1795 р. До Першої світової війни (1913 р.) на Донбас припадало 86.8% вуглевидобутку всієї Росії. У вугільній промисловості панував іноземний капітал, який контролював 70% видобутку вугілля у Донбасі. За період входження України до СРСР вугільна промисловість була реконструйована, збудовано нові потужні шахти.

Найбільших масштабів видобуток вугілля досягнув у 1976 р. — 218 млн тонн, з них 206 млн тонн кам’яного і майже 12 млн тонн бурого вугілля. Різке зниження видобутку вугілля розпочалося у 1991 р.: у 1992 р. він становив 133,7 млн тонн. з них 127.9 млн тонн кам’яного і 5.8 млн тонн бурого вугілля (див. табл. 42). Основною причиною скорочення видобутку вугілля в Донбасі було те. шо кілька десятків років тому уряд колишнього СРСР прийняв рішення про безперспективність Донбасу. Капіталовкладення у вугільну промисловість цього басейну були набагато зменшені. Нові шахти фактично не будувались, а діючі старіли і ставали нерентабельними, собівартість видобутку вугілля зростала.

Споживачі палива дедалі більше переходили на нафту і газ. Тільки потреба вугілля для коксування і діючих теплових електростанцій стримувала скорочення видобутку донецького вугілля.

Основна частина видобутку (майже 60%) — енергетичне вугілля. Найбільше його витрачається на виробництво електро- і теплоенергії (25%). Металургія споживає приблизно 20% вугілля.

clip_image003

У родовищах Донбасу переважає енергетичне вугілля (56%), переважно використовуваний для електроенергії та теплопостачання населених пунктів. Основні його зосереджено Луганській області. Запаси коксівного вугілля, застосовуваного для виплавки чорних металів, становить 44% загальних запасів. Його родовища перебувають переважно у Донецькій області, де міститься більшість шахт і сформувалися наймогутніші центри вуглевидобутку – Донецьк, Макіївка, Єнакієве, Торез, Красноармійськ та інших.

Найбільшим басейном в Україні Донбас із запасами 240 млрд. т. Тут є усі марки вугілля : коксівне (половина запасів), антрацит, газове, довгополуменеве. Донецьке вугілля має високу теплотворну здатність і незначну зольність. Проте собівартість його порівняно висока через велику глибину залягання шарів та їхню малу потужність. Це знижує його конкурентноспроможність. У 1977 році видобуто 76,9 млн. т. вугілля, в тому числі — 31,6 млн.т — коксівного

Донецький вугілля, видобутий переважно шахтним способом, має високий собівартість, що з глибоким (до 1 км і більше) заляганням пластів і відносно невеликий їх потужністю.

У Донбасі складні гірничо-геологічні умови. Вугілля здебільшого залягає стійкими, але малопотужними (у середньому 1.3 м) пластами пологого падіння. До того ж у Західному та Південному Донбасі поклади значно обводнені. Глибина розробок вугілля становить 200—1000 м і більше. З глибиною зростає газоносність пластів. Усе це негативно позначається на освоєнні родовищ, підвищує собівартість вугілля. Донецьке вугілля — високоякісне, малофосфористе. Тепловий коефіцієнт його високий (0.93). У басейні є всі типи кам’яного вугілля — від найменш метаморфізованого (перехідне від бурого до кам’яного) до високомета-морфізованого (антрацит). Вугілля найменш метаморфізованих марок залягає в західній і північній частинах басейну, антрацит — у південно-східній частині. За останні роки якість вугілля, що видобувається на багатьох шахтах Донбасу, низька. Зольність сягає 40—50%. Для підвищення якості основна частина вугілля потребує збагачення. З цією метою в басейні діють десятки вуглезбагачувальних фабрик. Ці фабрики є джерелами забруднення довкілля. Вони постійно викидають в атмосферу, водойми отруйні речовини. Тільки в Донецькій області щорічно нагромаджується понад 60 млн тонн відходів вугільної промисловості.

Значний рівень фізичної спрацьованості гірничодобувного устаткування, закриття деяких шахт, значне зменшення видобутку вугілля (роки незалежності України майже втричі) і дуже важкі умови праці гірників стало зростання соціальної напруги в традиційно шахтарському регіоні. Для розвитку вугільної промисловості необхідний комплекс заходів які з реконструкції й модернізації шахт, збільшення безпеки праці, навчання втратили роботу гірників іншим спеціальностями та інших.

Але вугілля відіграє важливу роль у сучасному світовому господарстві завдяки своїм фізико-хімічним властивостям і величезним запасам. За походженням і якістю розрізняють кам’яне та буре вугілля. Світові запаси кам’яного вугілля становлять майже 22 трлн тонн, а сфера застосування його не обмежується енергетикою. Значення вугілля як хімічної сировини зростає. Його запаси в Україні величезні. Тільки підготовлені до експлуатації родовища мають майже 10 млрд тонн енергетичного вугілля. Загальні ресурси України становлять 100 млрд тонн. Якщо щорічно видобувати 240 млн тонн. то запасів вистачить на 300—400 років.

Україна може розглядати можливості зниження залежності від російських енергоносіїв тільки за рахунок збільшення обсягів споживання вугілля. За рахунок власного добування Україна забезпечує лише 24% від загального споживання газу та 12% споживання нафти. Найближчим часом неможливо навіть трішки збільшити видобуток цих енергоресурсів через відсутність ресурсів інвестиційних. За зведеними даними вугільних підприємств , добування вугілля на діючих шахтах можна збільшити до 150 млн. тонн за рік. Розвіданих вугільних запасів вистачить ще на 350 — 400 років. Україна може й імпортувати вугілля. Ціна вугілля в більшості країн нижча від собівартості його добування в Україні. При собівартості вітчизняного вугілля (за деякими даними ) 55 дол. За тонну, економічно доцільним може бути імпорт практично з будь — якої країни світу. Приміром, навіть поставки з далекої ПАР на 20% дешевшими, навіть з урахуванням фрахтових видатків.

Вітчизняне добування нашого вугілля є високо затратним і небезпечним для життя, газ нам постачає відомо хто, і тут наша залежність помітна навіть неозброєним оком, наші АЕС після Чорнобильської аварії вже ніколи не будуть асоціюватися з » мирним атомом «.Шахтарські регіони є зонами екологічного лиха. Тільки в Луганській області в атмосферу викидається 700 тис. Т забруднювальних речовин трьохсот найменувань. На терені області міліють річки, зникає риба, ускладнюється ситуація з питною водою. З розвіданих запасів прісної води в Луганській області лише 14% відповідають вимогам Держстандарту » питна вода». З загальної кількості стоків тільки 8% можна вважати очищеними. Під усім східним регіоном лежить бомба вповільненої дії у вигляді величезних порожнин у шахтах. Вони призводять до зсувів, провалів, дрейфу ділянок поверхні. Уже зараз у кількох районах Східної України вмирають селища й території через погану екологію. Навіть у таких великих містах, як Лисичанськ, і в низці районів відключену рух поїздів на ділянці Лисичанськ — Вовчоярівськ.

Технологічний процес та заходи вдосконалення.

Технології видобутку вугілля, його оцінка залежить від кількох параметрів

1. За глибиною залягання та кутом нахилу вугільного пласту є пожежонебезпечно.

Вугілля видобувають відкритим або закритим способами від цього залежить собівартість. В Україні відкритим способом добувається майже 40% вугілля — Дніпровський буро — вугільний басейн. Кам яне вугілля відкритого видобутку належить до найбільш економічно вигідного виду палива і його видобуток невпинно росте.

2. За марочним складом та якістю . Щодо цього вугілля поділяється на кам яне , буре, коксівне, енергетичне. В Україні на кам яне вугілля припадає 2,3 запасів.

Розглянемо технічні заходи, призначенні для високоефективної технології розробки вугільних родовищ, які рекомендовано застосовувати фахівцям в галузі вугільної промисловості.

2.1 Високоефективні технології розробки вугільних родовищ.

2.1.1 Технології відпрацьовування потужних порушених пластів у два шари.

Характеристика пласту.

Потужність пласту — 5 — 9,5 м. Кут падіння пласту 0 — 25 град. Амплітуда змішання порід покрівлі — (0,7-1,3), де потужність першого пласту висячого крила, м.

Сутність способу відпрацьовування потужного порушеного пласту в два шари.

При відпрацьовуванні могутнього пласту шарами з переходом порушення, спочатку відпрацьовують перший шар висячого крила стовпами, обмеженими флангом з однієї сторони і порушенням з іншої сторони. Потім відпрацьовують перший шар лежачий і другий шар висячих крил з переходом механічного комплексу в зоні порушення з першого шару висячого в другий шар лежачого крила. Після чого відпрацьовують другий шар лежачого крила. Відпрацьовування ведуть від порушення у бік флангу.

При наявності в покрівлі пласту кливажних тріщин, відпрацьовування першого шару висячого і першого шару лежачого крил ведуть у напрямку падіння кливажних тріщин на очисний забій.

Перевага

Підвищується ефективність розробки потужних порушених пластів шарами за рахунок зниження трудомісткості при переході гірничо-геологічних порушень механічними комплексами.

2.1.2 Технологія очисних робіт при розробці положистих і похилих вугільних пластів, що залягають у виді брахісинкліналі.

Характеристика пласту.

Потужність пласту — будь-яка. Кут падіння пласту: уздовж подовжньої осі — до 18 град., уздовж поперечної осі складки — до 35 град. Система розробки — довгі стовпи орієнтовані по напрямку залягання брахісикліналі.

Сутність розробки пласту.

При розробці вугільних пластів, що залягають у виді брахісинкліналі похилі стовбури (ухили) проходять з денної поверхні уздовж подовжньої і поперечної осей складки до підготовчих вироблень центральної виймальної ділянки, відпрацьовування яких ведуть по напрямку залягання брахісинкліналі з повним обваленням покрівлі. При розробці обводнених і пожежонебезпечних вугільних пластів приймають висхідний порядок відпрацьовування стовпів, орієнтованих по простяганню, починаючи від подовжньої осі складки.

Перевага

Мінімальні капіталовкладення на будівництво шахтоділянок. Малі строки окупності капітальних вкладень і висока їхня ефективність. Незначні непридатні витрати на устаткування промислових площадок за рахунок повторного використання ЛМК.

2.1.3 Схеми розкриття вугільних пластів, що залягають у виді брахінсинкліналі.

Характеристика пласту.

Потужність пласту будь-яка. Кут падіння пластів — уздовж подовжньої осі — до 18 град., уздовж поперечної осі складки — до 35 град. .

Сутність способу розкриття.

При розробці виття вугільних пластів, що залягають у виді брахісинкліналі, на денній поверхні уздовж подовжньої осі складки формують конвеєрну галерею і комунікаційний коридор. Розкриття шахтоділянок роблять похилими стовбурами, причому центральні похилі стовбури (ухили) проходять уздовж подовжньої, а флангові уздовж поперечної осі брахісинкліналі, що на границі шахтоділянки збивають між собою й обладнають водовідлив.

Перевага

Реалізація пропозиції дозволить значно скоротити час і витрати на будівництво оздоблювальних шахтоділянок і в цілому вугледобувного комплексу.

2.1.4 Схема розкриття положистих вугільних пластів з поділом шахтового поля на блоки по якості вугілля.

Характеристика пласту.

Потужність пласту будь-яка. Кут падіння пластів до 18 град. .

Сутність способу розкриття

Шахтне поле розкривають квершлагом на границі виходів пластів під наноси, чи обладнають в хрест простягання наземну галерею, до яких примикають центральні похилі виробітки ( ухили). У місці сполучення центральних ухилів із квершлагом, пройденим під наносами, чи з наземною галереєю обладнають промислові площадки шахтоділянок. Вертикальні стовбури проходять до розкриття ряду шарів, що відносять до однієї групи по якості вугілля.

Перевага

Підвищується ефективність розкриття і підготовки шахтних полів за рахунок скорочення обсягів гірничо-капітальних робіт. Забезпечується роздільне транспортування і складування вугілля різної якості.

2.1.5 Технологія очисних робіт при розробці положистих пластів, що залягають у виді брахісинкліналі.

Характеристика пласту.

Потужність пласту 0,8 — 4,5 м. Кут падіння пласту: уздовж подовжньої осі складки — від 12 до 15 град., уздовж поперечної осі — до 25 град., система розробки — довгі стовпи по повстанню. Спосіб керування покрівлею — повне обвалення.

Сутність способу розробки

При розробці вугільних пластів, що залягають у виді брахісинкліналі з кутом падіння уздовж подовжньої осі не більш 12 — 15 град., стовбури проходять по пласту, що розкривається, похило уздовж подовжньої і поперечної осей брахісинкліналі, а підготовчі вироблення проводять на контакті пласту з наносами по периметру (мал.. а) брахінсинкліналі, чи центральні і флангові стовбури з єднають за допомогою бремсбергів з боку центральних стовбурів і виємочних штреків з боку флангових стовбурів (мал..б).

Перевага

Мінімальні капіталовкладення на будівництво шахтоділянок. Малі строки окупності капіталовкладення і висока їхня ефективність. Незначні непридатні витрати на устаткування промислових площадок за рахунок повторного використання ЛМК.

2.1.6 Технологія відкритої-підземної розробки положистих і похилих пожежонебезпечних вугільних пластів.

Характеристика пласту.

Потужність пласту 1,5 — 5 м. . Кут падіння пласту 5 — 25 град. . Схильність пласту до самозаймання — схильний.

Сутність відкритої — підземної розробки вугільних пластів.

При розробці родовищ корисних копалин відкритими — підземними роботами, верхню частину пластів, що виходять під насоси, відпрацьовують одночасно з веденням підземних робіт відкритим способом. При цьому на контакті кар єру з підземними розробками залишають підземну цілину вугілля шириною, рівну довжині очисного вироблення виємочних стовпів, що виймають по завершенню відпрацьовування суміжного з ним виємочного стовпа і запасів кар єру.

Перевага

Забезпечується повнота виїмки корисної копалини. Підвищується продуктивність праці робітників. Збільшується термін експлуатації вугільного підприємства. Підвищується безпека ведення підземних робіт при розробці пожежонебезпечних вугільних пластів за рахунок формування бар єрної цілини.

Електроліз у промисловості

Електроліз – це сукупність процесів, що протікають у розчині або розплаві електроліту, при пропущенні через нього електричного струму. Електроліз є одним з найважливіших напрямків в електрохімії.

Електроліз протікає тільки в тих середовищах, які проводять електричний струм. Здатністю проводити струм мають також водяні розчини підстав і солей. Безводні кислоти – дуже погані провідники, але водяні розчини кислот добре проводять струм. Розчини кислот, підстав і солей в інших рідинах у більшості випадків струму не проводять, але й осмотичний тиск таких розчинів виявляється нормальним, точно так само не проводять струму водяні розчини цукру, спирту, гліцерину й інші розчини з нормальним осмотичним тиском.

Закон Фарадея.

Маса речовини, що виділився на електроді при проходженні по розчину електроліту електричного струму, прямо пропорційна кількості електрики.

∆m=kQ

де ∆m – кількість речовини; Q – кількість електрики; k – коефіцієнт пропорційності, що показує, скільки речовини прореагувало при проходженні одиниці кількості електрики. Величина, k називається електрохімічним еквівалентом.

k=M/(Naz│e│)

де z – валентність іона; M – молярна маса речовини, що виділився на електроді; Na-Постійна Авогадро. │e│= 1,6• 10-19Кл.

Ще на початку позаминулого сторіччя було встановлено, що при проходженні електричного струму через водяні розчини солей відбуваються хімічні перетворення, що приводять до утвору нових речовин. У результаті цього, на початку минулого століття виник науковий напрямок по вивченню електрохімічних процесів у розчинах і розплавах речовин – електрохімія. До кінця сімдесятих років воно розділилося на два самостійні роздягнула – іоніку, що вивчає явища електропровідності й руху заряджених часток під впливом електричного поля, що вивчає явища, що відбуваються безпосередньо на поверхні електродів, коли через границю електрод-розчин (розплав) протікає електричний струм. Хімічні перетворення, що відбуваються при впливі електричного струму на речовини, називаються електролітичними.

Електроліз являє собою досить складну сукупність процесів, до яких ставляться: міграція іонів (позитивних до катода, негативних до анода), дифузія іонів, що розряджаються на електродах, електрохімічні реакції розряду іонів, вторинні хімічні реакції продуктів електролізу між собою, з речовиною електроліту й електрода.

Технічний або прикладний електроліз характеризується складністю електролітичних процесів, що протікають у промислових умовах, різними видами електролізу, їх залежністю від природи електроліту, типу електролітичної ванни, оптимізації самих електролізних процесів.

Електролітичні процеси класифікуються в такий спосіб:

· одержання неорганічних речовин (водню, кисню, хлору, лугів і т.д.)

· одержання металів (літій, натрій, калій, берилій, магній, цинк, алюміній, мідь і т.д.)

· очищення металів (мідь, срібло,…)

· одержання металевих сплавів

· одержання гальванічних покриттів

· обробка поверхонь металів (азотування, борірованіє, очищення)

· одержання органічних речовин

· електродіаліз і знесолення води

· нанесення плівок за допомогою електрофорезу

Актуальність електролізу пояснюється тим, що багато речовин одержують саме цим способом. Наприклад, такі метали як нікель, натрій, чистий водень і інші, одержують тільки за допомогою цього методу. Крім того з його допомогою електролізу відносно легко можна одержати чисті метали, масова частка самого елемента в яких прагнути до ста відсоткам. У промисловості алюміній і мідь у більшості випадків одержують саме електролізом. Перевага цього способу у відносній дешевині й простоті. Однак щоб виробництво було найбільш вигідним: з найменшими витратами електроенергії й з найбільшим виходом продукції, необхідно враховувати різні фактори, що впливають на кількість і якість продуктів електролізу (сила струму, щільність струму, температура електроліту, матеріал електродів і ін.).

На сьогоднішній день великою популярністю користуються різні предмети, покриті дорогоцінними металами. (позолочені або посріблені речі).

До того ж металеві вироби покривають шаром іншого металу електролітичним способом метою захистити його від корозії.

Електроліз широко застосовується

Застосування в промисловості

в різних галузях промисловості. У хімічній промисловості електролізом одержують такі важливі продукти як хлор і лугу, хлорати й перхлорати, надсірчану кислоту й персульфати, перманганат калію, органічні сполуки, хімічно чисті водень, кисень, фтор і ряд інших коштовних продуктів.

У кольоровій металургії електроліз використовується для рафінування металів, для витягу металів з руд. Метали, які не можуть бути виділені з водяних розчинів внаслідок високого негативного потенціалу одержують у кольоровій металургії електролізом розплавлених середовищ, у якості яких служать солі цих металів, що містять добавки різних сполук, що вводяться з метою зниження температури плавлення розплаву, підвищення електропровідності і т.д. До металів, одержуваних електролізом розплавлених середовищ ставляться алюміній, магній, цирконій, титан, уран, берилій і ряд інших металів.

Електроліз застосовують у багатьох галузях машинобудування, радіотехніки, електронної, поліграфічної промисловості для нанесення тонких покриттів металів на поверхню виробів для захисту їх від корозії, додання декоративного виду, підвищення зносостійкості, жаростійкості, одержання металевих копій.

Покриття металів шаром іншого металу за допомогою електролізу (гальваностегія).

clip_image001

Для оберігання металів від окислення, а також для придання виробам міцності і кращого зовнішнього вигляду їх покривають тонким шаром благородних металів (золото, срібло) або металами (хром, нікель), що малоокислюються.

Предмет, що підлягає гальванічному покриттю, ретельно очищають, полірують і знежирюють, після чого занурюють в якості катода в гальванічну ванну. Електролітом є розчин солі металу, яким виконується покриття. Анодом служить пластина з того ж металу. На мал. 45 зображена ванна для нікелювання. Електролітом служить водний розчин речовини, що містить нікель (напри-мер, сірчанокислий нікель NiS04), катодом є предмет, що піддається покриттю. Величина

струму, що пропускається через ванну, повинна відповідати величині t поверхні, що покривається. Для рівномірного покриття предмета його розміщують між двома анодними пластинами. Після покриття предмет виймають з ванни, сушать і полірують.

Отримання копій з предметів за допомогою електролізу (гальванопластика).

Для отримання копій з металевих предметів (монет, медалей, барельєфів і т. п.) роблять зліпки з якогось пластичного матеріалу (на-пример, воску). Для надання зліпку электропроводності його покривають графітовим пилом, занурюють у ванну в якості катода і отримують на нім шар металу потрібної товщини. Потім шляхом нагрівання видаляють віск.

Виробництво патефонних пластинок засноване на застосуванні гальванопластики (мал. 40). Воскова пластина з нанесеним на ній записом, обпилена для електропровідності золотом, занурюється в розчин мідного купоросу в якості катода. Мідний анод підтримує концентрацію розчину постійною. Отриманий металевий рельєфний негативний відбиток служить для штампування з нагрітої пластмаси великого числа патефонних пластинок.

Гальванопластика застосовується у багатьох галузях промисловості, у тому числі в поліграфії. Процес гальванопластики був розроблений в 5836 р. руським академіком Борисом Семеновичем Якобі (1801-1874). Би. С. Якобі відомий своїми численними роботами в області електротехніки. Він є винахідником першого електродвигуна з безпосереднім обертанням валу, колектора для випрямлення струму, телеграфних апаратів, що пишуть, а також першого у світі букводрукувального телеграфного апарату; їм уперше (у 1838 р.) здійснений рух човна за допомогою електричної енергії.

Якобі створені прилади для виміру електричного опору, виготовлені еталон опору, сконструйований вольтметр.

Рафінування (очищення) металів.

У електротехніці завдяки хорошій електропровідності найбільш широке застосування як провідниковий матеріал має

clip_image002

мідь. Мідні руди, окрім міді, містять багато добавок, таких, як, наприклад, залізо, сірка, сурма, миша-як, вісмут, свинець, фосфор і т. п. Процес отримання міді з руди полягає у наступному. Руду змізерніють і обпалюють в особливих печах, де деякі домішки вигорають, а мідь переходить в окисел міді, яку знову плавлять в печах разом з вугіллям. Йде відновний процес, і отримують продукт

що називається чорною міддю, зі змістом міді 98-99%. Мідь, що йде на потреби електротехніки, має бути найбільш чистою, оскільки всякі домішки зменшують електропровідність міді. Така мідь виходить з чорної міді шляхом рафінування її електричним способом.

Неочищена мідь підвішується в якості анода у ванну з розчином мідного купоросу (мал. 47). Катодом служить лист чистої міді. При пропусканні через ванну електричного струму мідь з анода переходить в розчин, а звідти осідає на катод. Електролітична мідь містить до 99,95% міді.

Мідь в електротехніці застосовується для виготовлення голих до ізольованих дротів, кабелів, обмоток електричних машин і трансформаторів, мідних смуг, стрічок, колекторних пластин, деталей машин і апаратів.

Друге місце після міді в електротехніці займає алюміній. Сировиною для отримання алюмінію служать боксити, з окислу алюмінію (до 70%), окислу кремнію і окислу заліза. В результаті обробки бокситів лугом виходить продукт, що називається глиноземом (Аl2O3).

Глинозем з деякими додаваннями (для зниження температури плавлення) завантажується у вогнетривку піч, стінки і дно якої викладені вугільними пластинами, сполученими з отріцательним полюсом джерела напруги. Через кришку печі проходить вугільний стержень, який служить анодом. Спочатку опускають вугільний анод, внаслідок чого виникає електрична дуга, яка розплавляє глинозем. Надалі проходить електроліз розплавленої маси. Чистий алюміній накопичується на дні посудини, звідки його виливають у форми. Процентний вміст алюмінію в металі досягає 99,5%. Для отримання алюмінію потрібно велику кількість електроенергії. Тому алюмінієві заводи будуються біля великих гідроелектростанцій з дешевою електроенергією.

Алюміній в електротехніці вживається для виготовлення дротів, кабелів, отримання деяких сплавів.

Висновок

Аналіз наукової й науково-популярної літератури свідчить про те, що процеси електролізу розчинів і розплавів цікавлять учених і технологів у цей час, тобто дана тема не втратила своєї актуальності й практичної значимості.

Електроліз широко використовують у промисловості для виділення й очищення металів, одержання лугів, хлору, водню.

Алюміній, магній, натрій, кадмій, кальцій, берилій, титан одержують тільки електролізом розплавів, тому що потенціали їх виділення з водних розчинів більш негативні, чому потенціал виділення водню.

Очищення міді, нікелю, свинцю проводять цілком електрохімічним методом. Виробництво фтору засноване на електролізі розплавленої суміші фторида калію й фтороводородной кислоти, хлору – при електролізі водних розчинів або розплавів хлоридів. Водень і кисень високому ступеня чистоти одержують електролізом водяних розчинів лугів. Таким чином, за допомогою електролізу вдається здійснювати реакції окиснення й відновлення з більшим виходом і високої селективності, які у звичайних хімічних процесах важко досяжні.

Важливою галуззю застосування електролізу є захист металів від корозії: при цьому електрохімічним методом на поверхню металевих виробів наноситься тонкий шар іншого металу (хрому, срібла, міді, нікелю, золота) стійкого до корозії.

Стандартні електродні потенціали деяких окисно-відновних систем


Окиснена форма

Відновлена форма

Рівняння реакції

В

1.

Li+

Li

Li+ + 1ē↔li

-3,05

2.

K+

K

K+ + 1ē↔K

-2,92

3.

Ba2+

Ba

Ba2+ + 2ē ↔ba

-2,90

4.

Ca2+

Ca

Ca2+ + 2ē ↔ca

-2,87

5.

Na+

Na

Na+ + 1ē↔na

-2,71

6.

Mg2+

Mg

Mg2+ + 2ē↔mg

-2,36

7.

Al3+

Al

Al3+ + 3ē↔al

-1,66

8.

Mn2+

Mn

Mn2+ + 2ē↔mn

-1,05

9.

SO32

S

SO32+ 4ē + 3H2O ↔ S + 6OH

-0,90

10.

SO42

SO32

SO42+ 2ē + H2O ↔ SO32+ 2OH

-0,90

11.

NO3-

NO2

NO3- + ē + H2O ↔ NO2 + 2OH

-0,85

12.

H2O

H2

H2O + 2ē↔ H2 + 2OH

-0,83

13.

Zn2+

Zn

Zn2+ + 2ē ↔zn

-0,76

14.

Cr3+

Cr

Cr3+ + 3ē↔cr

-0,74

15.

Fe2+

Fe

Fe2+ + 2ē↔fe

-0,44

16.

Ni2+

Ni

Ni2+ + 2ē↔ni

-0,25

17.

Sn2+

Sn

Sn2+ + 2ē↔sn

-0,14

18.

Pb2+

Pb

Pb2+ + 2ē↔pb

-0,13

19.

2H+

H2

2H+ + 2ē↔H2

0,00

20.

Cu2+

Cu

Cu2+ + 2ē↔cu

0,34

21.

Ag+

Ag

Ag+ + 1ē↔ag

0,80

22.

NO3-

NO2

NO3- + ē + 2H+↔ NO2 + H2O

0,81

23.

Br2

2Br

Br2 + 2ē↔2Br

1,07

24.

O2

H2O

O2 + 4ē + 4H+↔2H2O

1,23

25.

Cl2

2Cl

Cl2 + 2ē↔2Cl

1,36

26.

Au3+

Au

Au3+ + 3ē↔au

1,50

27.

F2

2F-

F2 + 2ē↔2F-

2,87

Гальванічні елементи.

Гальванічні елементи.

Гальванічний елемент — хімічний джерело електричного струму, названий на честь Луїджі Гальвані. Принцип дії гальванічного елемента заснований на взаємодії двох металів через електроліт, що приводить до виникнення в замкнутій ланцюга електричного струму.

clip_image002Прикладом гальванічного елемента може бути елемент конструкції італійського фізика Алессандро Вольти (1799 р.).

Мідна і цинкова пластинки занурені у водний розчин сірчаної кислоти clip_image003. Цинк і мідь розчиняються в кислоті. У результаті хімічних процесів мідь стає позитивним електродом (зарядженим позитивно стосовно цинку), а цинк — негативним. Через зовнішній провідник R іде струм при замкненні ключа К (за напрям струму прийнятий напрям руху зарядів від позитивного електрода до негативного).

clip_image004

Гальванічні елементи— це джерела струму з не відновлюваним запасом електричної енергії (наприклад, батарейки для калькуляторів, годинників, ліхтариків

До винаходу гальванічних елементів єдиним джерелом електрики були електричні електростатичні машини (назва походить від грецького слова «електрон» — бурштин; зі старовини була відома здатність шматків бурштину заряджатися при терті і притягати легкі предмети). У цих машинах електричний заряд виникає за рахунок тертя.

clip_image006Створенню постійних джерел струму сприяло відкриття, зроблене наприкінці XVІІІ в. італійським професором анатомії Луїджи Гальвані.

Гальвані препарував жабу, а неподалік стояла електростатична машина. Коли вістря скальпелю торкнулося стегнових нервів, то, як писав Гальвані, «негайно всі м’язи кінцівок почали так скорочуватися, що здавалися запалими в найсильніші тонічні судороги». Помічник Гальвані помітив, що в цей самий момент між полюсами машини проскочила іскра.

Такі ж результати були згодом отримані і на інших тваринах і не тільки холоднокровних. Електричну машину в досліді з жабою цілком міг замінити розряд у лейденській банці і, як згодом з’ясувалося, атмосферний розряд — блискавка. Гальвані пояснив це незвичайне явище існуванням деякої «тваринної електрики». На його думку, м’язи і нерви утворюють як би дві обкладки лейденської банки і можуть накопичувати електрику. Дійсно, так і відбувається в електричних риб і скатів: у них є досить ємні природні конденсатори. Але це стало відомо набагато пізніше. Гальвані ж, сам того не підозрюючи, передбачив досвіди німецького фізика Генріха Рудольфа Герца, що за допомогою іскри одержав радіохвилі, а потім зміг їх прийняти на відстані декількох метрів. Тільки в Герца приймачем служив дротовий прямокутник — антена з іскровим проміжком (дуже слабкі іскорки в приймачі він спостерігав у темряві за допомогою лупи), тоді як у Гальвані роль антени виконував скальпель, а детектором був нерв жаби.

Однак у деяких досвідах жаб’ячі м’язи скорочувалися без усяких видимих причин: ні грози, ні електричної машини поблизу не було. Виявилося, що це відбувається в тих випадках, коли м’яз і нерв з’єднані металевим дротом, і особливо сильно — якщо цей дріт складений із двох різних металів; сильніше інших діяла пара залізо-срібло.

Розкрити природу відкритого Гальвані явища вдалось італійському фізику Алессандро Вольта. Спочатку він узагалі не повірив Гальвані, але, повторивши його досліди, переконався в тім, що явище дійсне існує. Однак досліди з дротом він пояснив зовсім інакше: електрика виникає при контакті різних металів, а жаба — це просто дуже чуттєвий прилад для виміру і до утворення електрики як такого відношення не має. Дослідницьким шляхом Вольта розташував метали в ряд таким чином, що чим далі один від одного вони в цьому ряді, тим більше сильний ефект роблять. Хіміки з подивом знайшли, що в такому ж порядку змінюється і хімічна активність металів. В даний час цей ряд називається рядом напруг металів або електродних потенціалів. В основних рисах він має вид Lі… Mg… Zn… Fe… Sn… H… Cu… Ag… Au.

Вольта, крім жаби, використовував і інші способи виміру, наприклад, власний язик: він клав на нього золоту чи срібну монету, а під язик — мідну. Як тільки дві монети з’єднували шматочком дроту, відразу ж у роті відчувався кислий смак, знайомий кожному, хто пробував «на язик» контакти батарейки для кишенькового ліхтаря. Щоб підсилити ефект, Вольта з’єднував пари металів послідовно, так що вийшов ланцюжок, названа по імені винахідника «вольтовым стовпом». Спочатку це були чашечки з розчином кислоти, у яку були опущені металеві смужки, потім — кружечки з цинку і міді (чи срібла), розділені прокладками з папера, тканини, що були пропитані розчином лугу або просто розсолом.

Введення в електричний ланцюг розчинів (Вольта назвав їх провідниками другого роду на відміну від металів — провідників першого роду) виявилося вирішальним у винаході Вольта. У пам’ять про Гальвані, що помер у 1798, Вольта назвав свої елементи гальванічними. Незабаром англійський хірург і хімік Энтони Карлейль виготовив вольтов стовп із 36 послідовно з’єднаних цинкових кружків і монет У перших дослідах з батареєю спостерігалося розкладання води з утворенням газів.

Відомий англійський хімік Гемфрі Дэві виготовив вольтов стовп із мідних і цинкових пластинок, розділених водяним розчином аміаку. Перша його батарея складалася з 60 таких елементів, а через кілька років довів їхню кількість до тисячі. За допомогою цієї батареї він провів знамениті досвіди по виділенню нових елементів — лужних і лужноземельних металів.

Ще більш грандіозну батарею побудував за кілька років до Дэві росіянин фізик-самовучка Василь Володимирович Петров. У 1802 році він створив батарею, що складається з 4200 мідних і цинкових пластин. Між металевими кружками прокладалися картонні кружки, просочені розчином хлориду амонію. «Стовп Петрова», на відміну від вольтова стовпа, розташовувався горизонтально в сухих вузьких дерев’яних шухлядках. Уся батарея була складена з чотирьох рядів, кожен довжиною близько 3 м, з’єднаних послідовно мідними дужками. Про важкість роботи з цією батареєю свідчить такий факт: щоб очистити тільки 40 пластин після їхнього окислювання помічнику Петрова було потрібно не менш години! Теоретично така батарея може давати напругу до 2500 вольт. За допомогою цієї гігантської батареї Петров провів безліч дослідів: він розкладав різні речовини, у тому числі органічні, а також оксиди металів — ртуті, свинцю й олова. У 1803 Петров вперше у світі одержав електричну дугу і вказав на можливість її практичного застосування; так, з її допомогою йому вдалося розплавити метали, яскраво висвітлювати великі приміщення.

При роботі гальванічного елемента, коли через нього і через зовнішній ланцюг йде струм, напруга на електродах знижується; це зниження за законом Ома залежить від внутрішнього опору елемента (звичайно воно складає від 1 до 20 Ом) і від сили струму. Для деяких елементів це зниження невелике і не перевищує 0,1 В, для інших може бути значно великим. Стосовно до джерел струму зниження напруги на електродах при роботі елемента називається поляризацією. Вона залежить від хімічної природи і конструкції електродів, від складу і концентрації електроліту, щільності струму, температури. Так називана хімічна поляризація часто спостерігається при виділенні на електродах водню і кисню. Величина такої поляризації в дуже сильному ступені залежить від матеріалу електрода. Наприклад, якщо в елементі Вольта замінити мідний електрод на платиновий, то напруга елемента зросте майже на 0,5 В. Якщо ж замість мідного електрода узяти свинцевий, то напруга, навпаки, упаде приблизно на 0,6 В. Різниця між експериментальним і теоретичним потенціалом електрода для даної концентрації іонів водню і щільності струму називається перенапругою водню на цьому електроді. Поляризація відіграє роль і в процесах електролізу: якби її зовсім не було, розряд іонів водню йшов би вже при дуже малій напрузі на електродах, чого не спостерігається.

Значно удосконалив гальванічний елемент і зробив його зручним для практичного використання французький інженер Жорж Лекланше в 1867 Як деполяризатор він використовував діоксид марганцю, що на катоді відновлюється, перешкоджаючи виділенню газоподібного водню:

MnО2 + 4H+ + 2e = Mn2+ + 2H2O. Спочатку електролітом служив водяний розчин хлориду амонію; потім Лекланше став використовувати електроліт, загущений клейстером.

В даний час елементи Лекланше — найдешевші, і випускаються мільярдами. Цьому сприяє приступність і дешевина сировини: цинк дешевше міді, а MnО2 — найпоширеніша сполука марганцю в природі (мінерал піролюзит).

Створюємо гальванічний елемент

clip_image008

Візьмемо мідну й цинкову пластинки та очистимо їхні поверхні. Між пластинками покладемо тканину, змочену в слабкому розчині сульфатної кислоти. Виготовлений пристрій являє со-бою найпростіше хімічне джерело електричного струму — гальванічний елемент . Якщо з’єднати нластинки через гальванометр (чутли-нн іі електровимірювальний прилад, який часто використовують як індикатор наявності слабкого електричного струму), то прилад зафіксує наявність струму.

Нагадаю що уперше гальванічний елемент створив італійський учений фізик А. Вольта і назвав його на честь свого співвітчизника Л. Ґальвані

Зараз широко поширені такі гальванічні елементи:

Тип

ЕР С (В)

Переваги

вугільно-цинкові (сольові)

1,5

дешеві

лужні (жаргонна назва — алкалінові)

1,6

високий струм, ємні

нікельоксігідроксідние (NiOOH)

1,6

високий струм, дуже ємні

літієві

3,0

дуже високий струм, дуже ємні

Поширені сольові та лужні елементи наступних типорозмірів :

Американське назва

Назва МЕК

Назва ГОСТ

Повсякденна назва

AAAA

R61

????

????

AAA

R03

286

мізинчик, мікропальчік

AA

R6

316

пальчик

C

R14

343

дюймовочка

D

R20

373

велика, бочка

Десять заповідей для уроку

clip_image002Де́сять заповідей (Декалог або Закон Божий) (євр.: עשרת הדברות «асерет-ха-діброт»,грец. δέκα λόγοι; дослівно: десятислів’я) — вказівки, десять основних законів, котрі, за текстом П’ятикнижжя, були дані самим Богом Мойсею на горі Сінай приблизно через п’ятдесят днів після того, як євреї залишили Єгипет (Вих. 20:3-17). Заповіді, як оповідається, були зафіксовані на кам’яних скрижалях.

Про що говорять вони, чому нас навчають, поміркуємо.

Перша Божа Заповідь повчає нас: “ Я Господь, Бог твій; нехай не буде в тебе інших богів, крім Мене.

Ця заповідь є самою головною, так як сам Бог це є любов, він творить цей світ з любов’ю і несе цю любов всьому існуючому. Людина «Як образ і подоба Божа», творячи з любов’ю, стає подібною до Творця. Саме любов перетворює світ. Саме з цього почуття випливає можливість людини наблизитись до Бога, оскільки Любов — це пронизуюча і всепроникаюча сила, яку ще давні філософи називали загальною космічною енергією, що діє скрізь і всюди. Людське існування потребує одухотвореності любов`ю, бо без неї людина може не відбутися. Справжня творчість існує тільки там, де є любов. Навіть пізнає людина настільки, наскільки любить. Немає істини, де немає любові.

Як продовження цієї заповіді Бог дає людям узріти і зрозуміти другу заповідь.

Друга Божа Заповідь закликає нас: «Не сотвори собі ідола, і ніякого зображення того, що на небі вгорі, і що на землі долу, і що у воді нижче землі; не поклоняйся їм і не служи їм».

Ця заповідь говорить нам, що не можна поклонятися чомусь або комусь, окрім Бога. Бог це є ідеал любові і самовіддачі, він пожертвував своїм сином Христом, щоб врятувати людство і направити його на шлях спасіння. На першому місці завжди і повсюди у нас повинен бути Господь і якщо ми постійно будемо до нього прагнути, то також будемо перетворювати навколишній світ з любов ’ ю, роблячи його кращим. Але коли на перше місце ми ставимо якось іншого кумира — рок-зірку, спортсмена зірку кіно, політика чи навіть близьку людину, то вони стають вищими від Бога. Але якими б вони ідеальними не були, вони не можуть замінити Бога. Часто деякі фанати настільки обожнюють своїх кумирів, що після їхньої смерті покінчують життя самогубством (наприклад після смерті М.Джексона), що є страшним гріхом. Не потрібно також надмірно поклонятися своїм потребам чи навіть ідеалам. Наприклад поклоніння їжі може привести до переїдання і виникнення «ожиріння», що вже стало національною проблемою у деяких країнах, зокрема США. Якщо людина поклоняється певними ідеалам, наприклад ідеалу свободи чи ідеалу справедливості, то заради захисту цього ідеалу вона здатна піти на певні порушення чи навіть на злочини. Якщо наприклад людина не відповідає вашому ідеалу справедливості, ви будете її зневажати чи ненавидіти, порушуючи Божі заповіді.

Не можна створювати кумира навіть з релігії, так як релігія це шлях до Бога і не може замінити його. Часто, прикриваючись релігійними ідеями та ім’ям Божим, закликають до здійснення злочинних дій. Сучасні терористи, часто прикриваючись іменем Аллаха, вбивають невинних людей, вірячи, що це богоугодна справа і вони після смерті потраплять у рай до Аллаха. Але хіба в священних книгах –Біблії, Корані закликається до вбивства людей? Ні там навпаки говориться «Полюби ближнього свого». В певних ситуаціях звичайно потрібно уміти захистити себе, зокрема в мусульманстві зазначається, що коли правовірний захищає свою віру, свою родину чи своє життя від озброєних ворогів, то він може їм завдати шкоди.

Третя Божа Заповідь повчає нас: “Не називай намарно ім’я Господа. Бога твого ”.

Ім’я Бога є священним. Воно означає того, ким Він є, і що саме Він робить (символізує Його єство і діяння). Це ім’я повинне вимовлятися зі всілякою пошаною, благоговінням і трепетом, у жодному випадку не зі злобою, як жаргонний вираз або богохульство (лайливі слова).

Третя Заповідь Божа застерігає: не можна божитися, взивати Бога на свідка, проклинати. Гріх зневажати святих, святі речі, святі місця. Вона закликає нас також не нарікати на свою долю, вважаючи що Бог нам послав тяжкі не заслужені випробування, не звинувачувати Бога у хворобах, проблемах чи негараздах. У давнину серед віруючих була поширена притча про людину, яка звернулася до Бога, нарікаючи, що на її долю незаслужено випав тяжкий хрест. Бог запропонував їй самій вибрати посильний хрест. З безлічі хрестів людина вибрала той, який видався їй найлегшим, сказавши, що його згодна нести все життя. То був саме той хрест, який вона несла і який був їй призначений з появою на світ. Ця притча переконувала, що кожна людина повинна покірно нести призначений їй Богом хрест, тобто призначені їй випробування.

Четверта заповідь говорить:Пам’ятай день суботній, щоб святити його! Шість день працюй і роби всю справу свою. А день сьомий — субота для Господа, Бога твого. Для євреїв сьомим днем вважалася субота, а для християн – неділя.

Звичайно ця заповідь не означає, що в інші дні можна забувати про Бога, Його треба шанувати завжди, але шостий день особливий, бо саме в цей день Бог завершив своє творіння світу і відпочивав. З особливою увагою шануючи Бога в цей день ми віддаємо йому подяку за весь сотворений світ навіть і за нас самих, бо ми є також частинкою його творіння. І віддаючи йому подяку і посилаючи йому свою любов, ми відчуваємо єдність з ним через ту любов, яку він посилав нам, творячи світ, і яку посилає сьогодні, підтримуючи в гармонії і любові цей світ. І тому пам’ятаючи про велич світу — цього творіння Божого ми і повинні шанувати його Творця і в міру своїх сил підтримувати гармонію в цьому світі. А людина часто, забуваючи про Бога, починає нищити цей світ, а отже нищить і саму себе, бо не зможе жити без природи.

Що означає неповагу до суботи? Це означає виконувати якусь роботу, примушувати інших виконувати її за нас, бути стурбованим власними думками і турботами, замість того, щоб повністю присвятити цей день Богу. У нас повинен бути піднесений настрій з позитивними думками спрямованими до Бога чи на допомогу ближньому.

П’ята заповідь:Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі!

Дітям потрібно говорити про цю заповідь з найранішого віку, оскільки, якщо вони засвоять цю заповідь, їм буде легше в дорослому житті. Саме батьки є першим і безумовним авторитетом для дітей і вони передають своїм дітям пошану до авторитетів, правил і законів — як законів Божих, так і законів світських. Батьки у ставленні до дітей повинні керуватися в першу чергу любов ’ ю і повагою до них, але в той же час повинні вимагати від них виконання певних обов’язків перед ними. Батьків потрібно любити і пробачати навіть тоді, коли вони не завжди справедливі по відношенню до нас, але ж вони також не ідеальні і також можуть помилятися. Тому їх потрібно пробачати, як Бог пробачає всім людям. Тому любов до своїх батьків і до своєї рідної землі, до Батьківщини – це не просто красивий заклик, а це життєва необхідність. Ця заповідь закликає до поваги сімейних цінностей, до шанування своїх батьків, але й перед ними ставить важливе завдання по вихованню дітей, бо саме батьки в першу чергу відповідальні перед Богом та суспільством за якість виховання. Подумаймо, якщо ми виховувались в хорошій люблячій сім’ї і нам прищепили позитивні моральні цінності і виховали повагу та любов до Бога та людей, то чи можемо ми здійснити зло, якщо в наших душах любов?

Шоста заповідь: Не вбивай.

Життя — це дорогоцінний дар Божий і із створення життя як такого тільки Бог має право вирішувати, коли наше життя повинно закінчитися. Сьогоднішнє суспільство на жаль віддалено зараз від Бога і Його заповідей, і показ сцен насилля чи вбивства в кіно і по телебаченню є буденною справою Ці негативні сцени часто показуються нам для розваги, і деякі люди одержують від цього задоволення. Люди, які часто дивляться телебачення, щодня бачачи незліченні вбивства на екрані, звикають до них і стають байдужими до прояву жорстокості, а іноді починають копіювати їх в реальному житті..

В розділі 5 Євангелія від Матвія Бог говорить нам, що навіть сердитися на ближнього свого — гріх. Шлях Бога — це шлях любові, а не боротьби. Але це не означає, що не потрібно зупиняти зло, чи не потрібно карати злочинця. В Біблії дійсно мовиться про час гніву, але ми повинні бути упевнені в тому, що наш гнів направлений на несправедливість або гріховні діяння, а не на людину.

Тому, коли твориться зло ми не повинні бездіяльно сидіти, а повинні протидіяти йому, не допускаючи його поширення. Тому наприклад солдат змушений вбивати на війні, щоб захистити свою Вітчизну, чи звичайна людина може завдати шкоди нападаючим, захищаючи свій дім чи свою сім’ю, але знову ж таки робити це потрібно без ненависті, а для здійснення оборони і захисту. Якщо солдати убивають на війні, то вони змушені це робити, бо захищають свою країну, але коли вони роблять це з ненавистю, то отруюють собі душу. Воїни повинні розуміти, що ворожі солдати – це здебільшого такі ж прості люди як і вони — селяни, робітники, ремісники, яким їхні політики задурманили голови своєю ідеологією і кинули у цю бійню. Тому потрібно навіть у ворогові бачити людину і прагнути зрозуміти його. Показовими є приклади німецьких родин, що допомагали радянським бійцям, які тікали з полону, чи подібні приклади радянських громадян, які допомагали військополоненим німцям. Це і є прояви справжньої людяності і любові до ближнього, коли іноді жертвують навіть своїм життям заради порятунку іншого. Коли ми бачимо, що починає творитися зло ми повинні застосувати силу, щоб запобігти цьому. Коли починають ображати близьку чи навіть незнайому людину ми повинні припинити це, так як якщо злу не протидіяти, то воно швидко поширюється, творячи несправедливість. І знову ж таки коли ми зупиняємо і караємо злочинця, то робимо і для нього благо, так як даємо можливістю йому усвідомити свою неправоту, покаятися, виправитися і очистити свою душу.

Порушення шостої заповіді є також здійснення абортів, так як це є вбивством ще ненародженої дитини, яка вже все відчуває.

Сьома Заповідь: Не чини перелюбу Вона стоїть на сторожі моральної чистоти і невинності, чистоти нашого серця і вірності у подружньому житті.

Сам Господь Бог поблагословив перше подружжя — наших прародичів Адама і Єву у раю. Отож, подружжя — то Божа установа, в основу якої покладено єдність любові і нерозривність подружньої присяги. Перелюб — тяжкий гріх. Ісус Христос каже: «…кожний, хто дивиться на жінку ближнього свого з пожаданням, той вже вчинив перелюб у своєму серці». Перелюб веде до розлучень, що є великим нещастям для подружжя, а особливо для дітей. Проти Сьомої Заповіді Божої грішить той, хто живе без церковного шлюбу, хто вживає нецензурні слова, жарти, пісні, веде непристойні розмови, дивиться нескромні малюнки, порнографічні та еротичні фільми. Святий Апостол Павло каже: “…ті, що чинять розпусту, перелюб, розгнузданість — Царства Божого не успадкують ”. Гріх нечистоти руйнує в нашій душі Боже благословення, принижує людину до рівня тварини.

За порушення цієї заповіді настає невідворотне покарання і люди самі часто його наближають. Згадаймо біблійні Содом і Гоморру, жителі яких були настільки розбещеними і розпусними, що Бог змушений був їх знищити, хоча він прагнув їх врятувати, надіславши до них своїх посланців, але навіть Божих посланців жителі Содома і Гоморри не хотіли слухати а прагнули їх збезчестити. Тому Бог дав можливість врятуватися лише праведнику Ною та його родині. А от жителі іншого міста — Ніневії були врятовані, так як вони усвідомили свої гріхи, покаялись і Бог їх помилував.

Порушенням сьомої заповіді є ранні дошлюбні інтимні зв’язки. Психологи визначили, що чим раніше молоді люди починають прагнути до отримання інтимних задоволень, тим більше вони збіднюють свій духовний світ. Тобто чим більш сексуально стурбована молода людина тим більше енергії вона витрачає на свої тілесні потреби і тим менше її залишається на душевний і розумовий розвиток, а отже в подальшому соціальний статус такої людини буде не дуже високий.

Восьма заповідь: Не кради

У кожного з нас є право на власність. Це право нам дано Богом, а у восьмій заповіді це право захищено. Ми маємо право володіти тільки тим, що заробили своєю працею або тим, що було принесено нам в дар. Якщо щось отримано яким-небудь іншим шляхом — це незаконно. Це торкається звань, грошей або речей. Бог наказує нам поважати права іншої людини, а також його власність в тій же мірі, в якій ми вимагаємо такої пошани до самих себе. Це стосується також крадіжок інтелектуальної власності – чужих ідей, чужих винаходів. Є багато прихованих способів крадіжки, таких, наприклад, як неповна виплата заробленого за день, ухилення від роботи, на яку ми найняті, позика і неповернення вчасно. Коли людина здатна на крадіжку це свідчить про те, що вона хоче дуже швидким і легким шляхом отримати те, що їй не належить, вона хоче тільки отримати, але сама не хоче віддати свою енергію, працю, час, щоб заробити щось чесним трудом. Це позиція паразита і споживача. І через деякий час вона за це буде розплачуватися чи перед законом, чи перед Богом.

Дев’ята заповідь: Не свідчи неправдиво на свого ближнього

Бог любить істину, слово Його — це істина. Ми повинні любити правду. Оскільки ми самі не любимо, коли про нас говорять неправду, Бог говорить нам не брехати і про інших. Це може знищити репутацію, зіпсувати характер, і добре ім’я. В першу чергу вона закликає не говорити неправди про іншого, ні на кого не зводити наклеп, чи когось ображати. Якщо навіть ми бачимо, що людина зробила негативний вчинок то не потрібно відразу звинувачувати її і говорити, що вона негідник. Спочатку потрібно не ображатися на неї чи ненавидіти її, а намагатися доброзичливо з нею поспілкуватися і з ’ ясувати, чому вона здійснила поганий вчинок. Можливо вона помилилася по незнанню чи в силу певних обставин. Таке спілкування, якщо воно йде від душі, як правило приводить до порозуміння. Якщо навіть після цього людина не виправляється, то тоді бажано обмежити своє з нею спілкування, але навіть в цьому випадку не потрібно на неї ображатися чи осуджувати. Взагалі ми не повинні ніколи осуджувати іншу людину, бо в кожній людині, навіть великому грішнику є Божа іскра і є частиночка добра, а коли ми осуджуємо, то автоматично вішаємо на неї ярлик злої людини і відштовхуємо її. І грішна людина прагне порозуміння і любові і якщо ми не відштовхуємо її, а даємо частинку любові, то вона має шанс змінитися і стати кращою. У Святому Євангелії сказано: “Не судіть, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити ”. (Mф. 7.1). Судити людину може тільки Бог, ми можемо осуджувати тільки гріхи людини, але не її саму і таким чином ми даємо їй шанс змінитися.

Десята заповідь: Не жадай дому ближнього свого; не бажай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого. В сучасному розумінні вона закликає нас не заздрити

Ця заповідь звернена навіть не до наших дій, а швидше до наших помислів, так як з наших думок і ідей і починаються наші дії. Всі гріхи беруть початок в серці (в думках). Ця заповідь означає, що Бога цікавлять не лише наші слова і вчинки, але й помисли». Завидюще око » (пожадливість) означає пристрасне неправедне бажання чого-небудь. Це зовсім не просто милування чимось, що належить іншому. Це відчуття ґрунтується на заздрості, яку породжує той факт, що хтось інший має те, чого не маємо ми. Це пристрасне бажання чогось, на що у нас немає ніякого права.

Як виникає будь-яка справа. Спочатку людина про щось часто думає, потім починає говорити і радитися про це з іншими, а потім вже реалізує. А якщо це негативні думки, наприклад людина постійно думає про прекрасну машину чи дачу сусіда, вважаючи що вона також може мати щось подібне. Якщо людина буде ці думки направляти в потрібне русло і почне більше працювати, щоб заробити гроші і купити бажане, то мрія її зможе здійснитися.

Підсумовуючи слід зазначити, що всі десять заповідей можна звести до найголовніших двох — полюбити Бога і полюбити ближнього свого.

Перша сама головна Божа Заповідь говорить «Люби Господа Бога Свого всім серцем своїм і всією душою своєю і всією своєю думкою».

Буржуазна революція в Іспанії 1820 1823 років

Розвиток капіталістичного укладу вимагало проведення буржуазних перетворень. У перші десятиліття Х1Х ст. збільшилася чисельність бавовняних, шовкових, суконних, залізоробних мануфактур. Найбільшим центром мануфактурного виробництва стала Каталонія. У Барселоні зустрічалися підприємства, на яких працювало до 600 — 800 чоловік. Робітники, зайняті на мануфактурах, працювали як в хазяйських майстерень, так і вдома. Мануфактурне виробництво пустило коріння і в селі: у Каталонії та Валенсії багато безземельні селяни влітку батрачили, а взимку працювали на суконних мануфактурах. Важливе місце в іспанській економіці займала колоніальна торгівля. З нею були нерозривно пов’язані інтереси купців і судновласників Кадіса, Барселони та інших портових міст. Колонії в Латинській Америці служили ринком збуту для іспанської текстильної промисловості. Розвиток капіталістичних відносин у промисловості стикалося з цілим рядом перешкод. В Іспанії зберігалися внутрішні митні збори, алькабала (середньовічний податок на торговельні угоди), державні монополії; в містах продовжували існувати численні цехи. В іспанській селі переважали феодальні відносини. Більше 2 / 3 оброблюваної землі перебувало в руках дворянства й церкви. Система майорату гарантувала збереження монополії феодалів на землю. Численні феодальні повинності, податки і церковна десятина важким вантажем лежали на селянських господарствах. Тримачі виплачували поземельні повинності у грошовій або натуральній формі; феодали продовжували користуватися баналітетнимі правами та іншими сеньйоріальних привілеями. Приблизно половина іспанських сіл перебувала під юрисдикцією світських сеньйорів і церкви. Зростання цін на хліб та інші продукти у ХVIII ст. сприяв втягуванню дворянства у внутрішню і колоніальну торгівлю. У північних районах Іспанії, де були поширені різні форми феодального тримання і напівфеодальної оренди, цей процес приводив до посилення натиску сеньйорів на селян. Дворяни намагалися збільшити існуючі повинності і запровадити нові, скоротити терміни тримання, що вело до поступового перетворення утримувачів у орендарів. Почастішали випадки захоплення сеньйорами общинних земель. По-іншому було в Андалусії, Естремадура, Нової Кастилії — районах великого дворянського землеволодіння. Тут залучення дворян в торгівлю викликало скорочення традиційної дрібноселянської оренди та розширення власного господарства сеньйорів, заснованого на застосуванні праці наймитів і малоземельних селян. Проникнення капіталістичних відносин усільське господарство прискорило розшарування села: зростала чисельність малоземельних і безземельних селян, виділялася заможна селянська верхівка.

Феодально-абсолютистські порядки, відновлені в 1814 р., викликали різке невдоволення широких кіл буржуазії, ліберального дворянства, військових, інтелігенції. Економічна слабкість іспанської буржуазії, відсутність у неї досвіду політичної боротьби призвели до того, що особливу роль у революційному русі в перші десятиліття ХІХ ст. стала грати армія. Активну участь військових у боротьбі проти французьких загарбників, взаємодія армії з партизанськими загонами сприяли її демократизації та проникненню в неї ліберальних ідей. Патріотично налаштовані офіцери почали усвідомлювати необхідність глибоких змін в житті країни. Передова частина армії виступала з вимогами, що відбивали політичні інтереси буржуазії.

У 1814 — 1819 рр.. в армійському середовищі і в багатьох великих містах — Кадісі, Ла-Коруньї, Мадриді, Барселоні, Валенсії, Гранаді – виникали таємні товариства масонського типу. Учасники змов — офіцери, юристи, торговці, підприємці — ставили перед собою мету підготувати пронунсіамьенто – державний переворот, який чинять армією, — і встановити конституційну монархію. У 1814 — 1819 рр.. неодноразово робилися спроби подібних виступів. Найбільше з них сталося у вересні 1815 р. в Галісії, де в повстанні взяли участь близько тисячі солдатів під керівництвом Х. Діаса Порльера, героя антинаполеонівської війни. Абсолютизм жорстоко розправився з організаторами повстання, офіцерами і купцями Ла-Коруньї. Проте репресії не могли покінчити з революційним рухом.

Початок революції. Поштовхом до початку другої буржуазної революції в Іспанії послужила війна за незалежність іспанських колоній в Латинській Америці. Ця важка і безуспішна для Іспанії війна призвела до остаточної дискредитації абсолютизму і зростанню ліберальної опозиції. Центром підготовки нового пронунсіамьенто став Кадіс, в околицях якого були розквартировані війська, призначені для відправлення до Латинської Америки. 1 січня 1820 недалеко від Кадіса почалося повстання в армії, його очолив підполковник Рафаель Рієго. Незабаром до загону Рієго приєдналися війська під командуванням А. Кірога. Метою повсталих було відновлення конституції 1812 р. Революційні війська намагалися взяти Кадіс, однак ця спроба закінчилася не вдалий. Прагнучи заручитися підтримкою населення, Рієго наполіг на. Проведенні рейду по Андалусії. Загін Рієго по п’ятах переслідували війська роялістів; до кінця рейду від двохтисячного загону залишилося всього 20 чоловік. Але звістка про повстання і поході Рієго сколихнуло всю країну. В кінці лютого — початку березня 1820 почалися заворушення в найбільших містах Іспанії. 6 — 7 березня народ вийшов на вулиці Мадрида. У цих умовах Фердинанд сьомий змушений був оголосити про відновлення конституції 1812 р., скликанні кортесів, скасування інквізиції. Король призначив новий уряд, що складалося із поміркованих лібералів — «модерадос».Революція, залучила в політичне життя широкі кола міського населення. Весною 1820 р. всюди створювалися численні «Патріотичні суспільства», що виступали на підтримку буржуазних перетворень. У діяльності «Патріотичних товариств», з часом перетворилися на політичні клуби, брали участь підприємці і торговці,інтелігенція, військові, ремісники. Усього в роки революції налічувалося понад 250 «Патріотичних товариств», які зіграли важливу роль у політичній боротьбі. Одночасно в містах формувалися загони національної міліції, які взяли на себе боротьбу з контрреволюційними силами. Війська, що підняли повстання на півдні країни в січні 1820 р., увійшли до складу так званої армії спостереження, покликаної захищати завоювання революції; очолив її Р. Рієго. Переважним впливом у «армії спостереження», в національній міліції та «Патріотичних товариства» користувалося ліве крило лібералів — «захоплені» («ексальтадос»). Серед керівників «ексальтадос» були багато учасників героїчного повстання в січні 1820 р. — Р. Рієго, А. Кірога, Е. Сан-Мі гель. «Ексальтадос» вимагали рішучої боротьби проти прихильників абсолютизму і послідовного проведення в життя принципів конституції 1812 р., розширення діяльності «Патріотичних товариств», посилення національної міліції. У 1820 — 1822 рр.. «Ексальтадос» користувалися підтримкою широких кіл міського населення. Революція знайшла відгук і в селі. У кортеси надходили скарги сеньйорів на селян, які припинили платити за провину в деяких районах селяни відмовлялися від сплати податків. Восени 1820 р. в провінції Авіла селяни намагалися розділити землі герцога Медінаселі — одного з найбільших іспанських феодалів. Заворушення в селі висунули аграрне питання на перший план політичної боротьби.

Невдоволення народних мас політикою уряду, його нерішучістю у боротьбі з контрреволюцією призвело до дискредитації «модерадос». Вплив же «ексальтадос», навпаки, зросла. Народ пов’язував з ними надії на продовження революційних перетворень. У кінці 1820 р. від «ексальтадос» відокремилося радикальне крило, яке отримало назву «комунерос». Учасники цього руху вважали себе продовжувачами тієї боротьби, яку вели проти посилення королівської влади «комунерос» 16 ст. Опорою руху «комунерос» були міські низи. Різко критикуючи помірних лібералів, «комунерос» вимагали очистити державний апарат від прихильників абсолютизму, відновити демократичні свободи і «армію спостереження». Але руху міських низів у роки другої буржуазної революції були притаманні серйозні слабкості. По-перше, в середовищі «комунерос» зберігалися монархічні ілюзії, незважаючи на те що король і його оточення були оплотом реакційних сил. По-друге, рух «комунерос» було відірване від селянства, яке складало більшість населення країни. Хоча один з керівників «комунерос» — Ромеро Альпуенте виступав у кортесах з вимогою ліквідації всіх крестьянських повинностей, це рух в цілому не вело боротьбу на захист інтересів селян.

Ліберальне дворянство і верхівка буржуазії в 1820 — 1821 рр.. домоглися здійснення своїх цілей і не були зацікавлені у подальшому розвитку революції. Відсутність радикальних соціально економічних та політичних перетворень позбавив «ексальтадос» підтримки народних мас; проти уряду стало виступати рух «комунерос».

Події 1820 — 1822 рр.. показали, що іспанська реакція не може самостійно придушити революційний рух. Тому Веронський конгрес Священного союзу, що зібрався в жовтні 1822 р., прийняв рішення про організацію інтервенції. У квітні 1823 французькі війська перейшли іспанський кордон. Розчарування селянських мас в політиці ліберальних урядів, швидке зростання податків, а також контрреволюційна агітація духовенства призвели до того, що селяни не піднялися на боротьбу з інтервентами.

clip_image002

Пилип Орлик

 

 

 

clip_image002

[ Пилип Орлик]

«Орлик був людиною висококультурною, європейцем в повнім розумінні цього слова… Він належав до людей барокової доби, просякнутих глибокою релігійністю… Життя примушувало його до компромісів, але душа залишалася чесною і щирою, здатною до найбільших обмежень і самопосвяти»

Пилип Орлик (1672-1742) походив з давнього чеського роду. Його батько загинув у війні з турками. Навчався в єзуїтській колегії у Вільно. Доля закинула його в Україну, і він своє життя присвятив їй. Навчався у Києво-Могилянському колегіумі. Був освіченою людиною, знав кілька європейських мов. Займав посади в Генеральній Військовій Канцелярії, згодом став генеральним писарем і найближчим радником гетьмана Мазепи.

Орлик виконував важливі дипломатичні доручення гетьмана у його таємних зносинах з антиросійською польською верхівкою. А після смерті Мазепи у 1710 р. в Бендерах відбулася козацька рада. На ній було обрано нового гетьмана, найближчого сподвижника Івана Мазепи, генерального писаря його уряду Пилипа Орлика.

У день виборів було проголошено державну Конституцію, яка називалася «Пакти й Конституції законів і вольностей Війська Запорозького» (пізніше цей документ отримав назву «Конституція Пилипа Орлика», або «Бендерська Конституція»). Основу «Пактів і конституції» становила угода між гетьманом і козацтвом, яке виступало від імені українського народу. Саме це відрізняло прийнятий документ від традиційних гетьманських статей, які ґрунтувалися на угодах між гетьманом і монархом-протектором. Уперше новообраний гетьман укладав зі своїми виборцями офіційну угоду, де чітко зазначалися умови, за яких він отримував владу.

Документ складався з 16 параграфів, в яких розглядалися питання кордонів, виборчого права, панівної релігії, статусу Києва та Запорізької Січі, а також фінансові, економічні, військові та інші питання. Визначальною рисою Орликової Конституції, яка, власне, робить її однією з найдемократичніших серед усіх тогочасних подібних державних актів, є пункти, що обмежували гетьманську владу на користь старшинської ради – своєрідного козацького парламенту, до якого мали увійти не лише генеральна старшина й полковники, а й представники Запорожжя та полків – від кожного по одній заслуженій особі.

У ньому проголошувалася незалежність України від Московії та Речі Посполитої; обґрунтовувалася протекція шведського короля та союз з Кримським ханством; територія України визначалася Зборівським договором 1649 р. ; козакам поверталися їхні традиційні території в Подніпров’ї; при гетьманові утворювалася Генеральна рада із законодавчою владою, яка складалася з генеральної старшини, полковників, виборних депутатів від кожного полку та з делегатів від запорожців; рада збиралася тричі на рік — на Різдво, Покрову, Великдень; справи про кривду гетьманову та провини старшини розглядав генеральний суд, до якого гетьман не мав права втручатися; державна скарбниця і майно підпорядковувалися генеральному підскарбію, на утримання гетьмана призначалися окремі землі; встановлювалася виборність полковників, сотників з наступним їх затвердженням гетьманом; спеціальна комісія мала здійснювати ревізію державних земель, якими користувалася старшина, а також повинностей населення; гетьман мав захищати козацтво і все населення від надмірних податків і повинностей, допомагати козацьким вдовам і сиротам.

Важливою особливістю, що відрізняла її від звичайних гетьманських статей і робила подібною до пізніх європейських конституцій, було те, що вона укладалася не між гетьманом і монархом (протектором української держави), а між гетьманом та козацтвом, яке виступало від імені всього українського народу.

Конституція значно обмежувала права гетьмана, передбачала створення представницького органу — Генеральної Ради. У ній були закладені підвалини принципу розподілу виконавчої та судової влади, впроваджувалась виборність посад.

Продовжуючи справу, розпочату І. Мазепою, П. Орлик уклав союзний договір зі Швецією та Кримським ханством, а також домігся того, що восени

1710 р. Туреччина оголосила війну московській державі.

Навесні 1711 р. П. Орлик на чолі 16-тисячного війська та з невеликим татарським військом розпочав наступ на Правобережну Україну. Українське населення радо вітало гетьмана і здавало без бою міста, до яких приходили козацькі війська. Правобережні полки визнавали владу П. Орлика і переходили на його бік. На Лівобережжі розпочались масові народні виступи проти московської адміністрації.

На початку липня 1711 р. московська армія, що вирушила назустріч військам П. Орлика, була оточена турецькими та татарськими військами, а вже

12 липня 1711 р. в Яссах був підписаний Прутський мирний договір між московською армією на чолі з Петром Першим та силами союзної коаліції, до якої входили турецький султан, кримський хан Девлет-Гірей II, король Швеції Карл XII, гетьман Пилип Орлик та кошовий Кость Гордієнко.

Протягом 1711-1714 рр. П. Орлик намагався утворити нову антимосковську коаліцію, але без успіху. У 1714 р. на запрошення Карла ХІІ П. Орлик переїхав до Швеції, 1720 р. – до Німеччини, а згодом – до Франції. З 1722 р. П. Орлик на вимогу турецького уряду оселився в Салоніках (Греція). З 1734 р. він жив у Буджаку, пізніше у Молдові. Шукаючи підтримки у різних європейських держав, гетьман неодноразово порушував питання про допомогу у справі відновлення української державності.

До кінця своїх днів П. Орлик залишався вірним своїй меті. В останньому листі до французького канцлера Флері (30 серпня 1741 р.) він стверджував, що ніколи не перестане шукати всіх легальних способів, щоб «заявляти мої права і права моєї нації на Україну.»

Помер Пилип Орлик 24 травня 1742 року у Молдавії, в Яссах (нині – в Румунії), де свого часу знайшов вічний спокій його великий попередник – гетьман Іван Мазепа (м. Галац, Румунія).

Характерник Іван Сірко

Характерник Іван Сірко

Коли народилося це немовля, повитухи заголосили, а мати знепритомніла. Дяк, який зайшов охрестити дитину, відмовився брати його на руки! Перехрестив здалеку і втік. А той, хто всіх налякав, не заплакав. Він лежав на столі і бавився шматком пирога. А потім на очах у переляканих батьків з’їв його. Хлопчик народився із зубами!

 

Життя цієї людини оповите легендами. Іван Дмитрович Сірко (близько 1610 – 1680), славетний кошовий отаман Запорозької Січі уособлював, мабуть, як ніхто з когорти визначних українських полководців XVII століття, лицарську вдачу. Військовий і політичний український діяч, до самої смерті, обирався січовиками кошовим отаманом, тому й цілком справедливо вважався найуспішнішим оборонцем українського народу. Найбільших лаврів він здобув у боротьбі з турками і кримськими татарами. Прискіпливо підрахував кількість перемог Сірка (за жодної поразки їх набралося 55!) визначний дослідник Запорозької Січі Дмитро Яворницький.

Дванадцять разів Запорозька Січ обирала Івана Дмитровича Сірка кошовим отаманом. За кількасотрічне існування Січі жоден кошовий отаман не зажив такої любові й шани серед січового товариства. Україна – Лівобережна, Правобережна, Слобожанщина – в 60-70-ті роки XVII ст. не знала людини, яка б могла зрівнятися популярністю з Іваном Сірком. Загальне визнання й безмежну вдячність сучасників набула тоді очолена Іваном Сірком героїчна боротьба козацтва проти турецько-татарських орд, що загрожували геноцидом українському народові. Запорозький витязь ставив найпершою й найголовнішою метою кожного походу врятування бранців із полону, визволення невільників, що конали в тяжкому рабстві у султанській Туреччині та Кримському ханстві. Великий талант полководця, особиста хоробрість, мужність і відвага поєднувалися в ньому з безмежною відданістю народній справі.

Відзначаючи ці якості, треба б наголосити й на суто людських рисах характеру Івана Дмитровича: розважливий і мудрий, демократичний, він був до аскетизму скромним у побуті й глибоко віруючим. На Січі жив у курені, їв разом із козаками з одного казана, носив, як і всі, простий одяг. Історики вважали, що за своїми спартанськими звичками нагадував кошовий київського князя Святослава.

Ще за життя Івана Сірка про нього ходили легенди, про його подвиги складалися думи й пісні. Знаменитий лист-пародію запорозьких козаків султанові Оттоманської Порти, невідомо коли і ким створений (маємо його варіанти ще з початку XVII ст.), народна пам’ять пов’язала саме з цим легендарним кошовим. На всесвітньовідомій картині Іллі Рєпіна „Запорожці пишуть листа турецькому султану” відтворено образ Сірка, хоча про портретну подібність говорити важко – адже до нас не дійшла іконографія героя.

Але й у сьогодення, віддалене трьома століттями від тих бурхливих часів, коли діяв Іван Сірко, він приходить героєм історичних романів, повістей, п’єс, оповідань, поем і віршів.

Літопис життя Івана Сірка – це суціль карколомна одіссея, в хитросплетіннях якої можна і заплутатися. Навіть рік і місце його народження достеменно невідомі. Отець Юрій Мицик, доктор історичних наук із Києво-Могилянської академії, вважає, що майбутній кошовий народився на Поділлі. Більшість дослідників називає його батьківщиною селище Мерефа на Слобожанщині. Практично немає свідчень про перші 35-40 років життя Сірка.

Дмитро Яворницький дав такий портрет славного кошового: „І за характером, і за всіма своїми діями Сірко представляв собою тип справжнього запорожця. Він був хоробрий, відважний, завзятий, не завжди стійкий, не завжди вірний своїм союзникам; він любив іноді погуляти і добре підвипити і в хмелю показати свій козацький запал; він був схильний хвилинно захопитися новою думкою, новою справою, щоб потім відмовитися від власного наміру й прийти до цілком протилежного рішення… „Нужда закон змінює ”, – часто говорив Сірко, і, очевидно, діяв відповідно до свого улюбленого прислів’я.

Перше зі свідчень про діяльність Сірка – цікава, але й дотепер практично не задокументована історія участі полку запорожців у Тридцятилітній війні (1618 — 1648) на боці французів. У 1644 році Богдан Хмельницький як військовий писар Війська Запорозького у Варшаві зустрічався з послом Франції графом де Брежі. За рік був підписаний-таки договір-контракт і 2500 козаків через Гданськ морем дісталися французького порту Калє.

Очолювали цих кондотьєрів полковники Сірко та Солтенко. Попереду їх чекали прецікаві події — облога і штурм неприступної іспанської фортеці Дюнкерк (яку називали „ключем від Ла-Маншу). Останню неодноразово під час багатьох конфліктів намагалися взяти французи, але все безрезультатно… Козаки „розібралися ” з супротивником за декілька днів.

Історики та письменники другої половини ХVII століття відзначали військові доблесті Сірка, причому це робили й ті, які вороже ставилися до визвольної боротьби українського народу. Це стосується насамперед польського хроніста Веспіяна Коховського, який писав: „Страшний він був в орді, бо був досвідчений у військових справах і відважний кавалер… гожий чоловік, вояцької натури і не боявся ані сльоти, ані морозу, ані сонячної спеки. Він був чуйний, обережний, терпляче зносив голод, був рішучий у воєнних небезпеках. Влітку він перебував на порогах, а взимку — на українському пограниччі. Він не любив марнувати час або упадати коло жіноцтва, бо раз у раз бився з татарами…”

На довгі роки Сірка поглинула боротьба проти Османської імперії та її васалів – Кримського ханства та ногайських орд. Сірко виходив переможцем з десятків анти османських походів. Досить сказати, що у боротьбі проти агресії Османської імперії Сірко провів понад 55 успішних походів і жодного не програв!

Його запорожці наводили страх на все північне побережжя Чорного моря та Крим, неодноразово брали Очаків, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Кілію, Тягиню (Бендери), Арабат, Перекоп, навіть Ясси; татарські матері лякали дітей іменем Сірка.

1675 року Сірко здійснив блискучий похід, заблокувавши вторгнення Туреччини на Чигирин, розбив кримську орду і яничарів Ібрагім-паші, які вдерлися на Україну. 1679 року султан Туреччини планував похід на Україну і Росію, окремо на Січ готувалось вторгнення 25000 турків. Остання бойова акція Івана Сірка була здійснена за кілька місяців до його кончини. 1680 року спільно з донцями Сірко востаннє опустив свою переможну булаву в битві з ординцями. Повертаючись з походу, занедужав і поїхав з Січі за 10 верств на свою пасіку в село Грушівка (нині село Ленінське Дніпропетровської області). У „Літописі” Самійла Величка читаємо: „…того ж літа, 1 серпня, переставився від цього життя в своїй пасіці Грушовці, похворівши певний час, славний кошовий отаман Іван Сірко… поховано його знаменито… з превеликою гарматною й мушкетною стрільбою і з великим жалем всього Низового війська. Бо це був справний і щасливий вождь, який з молодих літ аж до своєї старості …не тільки значно воював за Крим і попалив в ньому деякі міста, але також погромлював у диких полях… численні татарські чамбули і відбивав полонений християнський ясир ”.

Поховали Івана Дмитровича у селі Копулівка. 1967 року його перепоховали на іншому краю села, через те, що води Каховського водосховища наблизилися до могили. Прикро, але Сірко лежить у землі без голови: череп деякий час „мандрував ” – до Москви в антропологічну лабораторію, до Нікополя, й нарешті опинився у Дніпропетровському історичному музеї. На хресті, що стояв на могилі Сірка, деякий час, був напис: „Хто буде сім років перед Великоднем виносити по три заполи на мою могилу, то буде мати таку силу, як я, і знатиме стільки, скільки я”. Саме тут варто звернутися до феномена „характерництва ”. Майже всі козацькі гетьмани, кошові отамани і знамениті полковники були „характерниками ” (серед них – Дмитро Байда-Вишневецький, Іван Підкова, Самійло Кішка, Северин Наливайко, Петро Сагайдачний, Максим Кривоніс, Дмитро Нечай і найбільший характерник із них – Іван Сірко). Це козаки, які володіли магією, – могли бачити майбутнє, події, що відбувалися за сотні кілометрів в інших краях, впливали на свідомість людей, лікували смертельні рани (навіть ставили на ноги мертвих!), знаходили скарби, виходили сухими з води („на Дніпрі войлок прокладуть і йдуть ”). Офіційна церква звинувачувала „характерників ” у чаклунстві.

Сучасник так писав про кошового: „Іван Сірко – превеликий колдун. Недарма його турки називали шайтаном ”. Для воїнів ісламу, потурчених він і справді був лихим воїном…

 

 

Дати життя і діяльності І.Д.Сірка

 

між 1605–1610

У слободі Мерефа (за іншими данними – на Вінниччині) народився І.Д.Сірко

кінець 1620-тих  

Брав участь у морському поході козаків проти Османської імперії

1645, жовтень 1646

Дві тисячі найманих запорізьких козаків на чолі з І.Сірком беруть участь у франко-іспанській війні, надають допомогу війську принца Конде під час захвату іспанської фортеці Дюнкерк

1648–1657

Брав участь у Визвольній війні українського народу

1658–1660

Обрано полковником Вінницького (Кальницького) полку

1659

Рішуче виступив проти політики гетьмана І. Виговського, організував військовій похід на Акерман, що привело до розпаду українсько-польсько-татарської коаліції. Відмовився підписувати російсько-український договір

1659–1660

Обирають на посаду кошового отамана Війська Запорізького упродовж багатьох років (1659–1660, серпень 1664–1665, 1670–квітень 1672, вересень 1673– серпень 1680)

1660–1661

Брав участь у походах запорізьких козаків на Кримське ханство

1663, жовтень

Під проводом І.Сірка та Г.Косагова здійснено похід козаків і московських загонів на Крим

1664, січень

Разом із царськими військами організував похід на Правобережну Україну, воювали проти гетьмана П.Тетері та польського війська під командуванням С.Чернецького

1664–1668

Поселився з родиною під Харковом, за дві верстви від Мерефи. Обрано на посаду полковника Харківського полку (1664–1665, 1667 )

1667

Разом із запорожцями під проводом кошового І. Рога здійснив спустошливий набіг на Кримське ханство

1668

Організував чотири походи на Кримське ханство

1668, березень

Очолив виступи проти гніту царської адміністрації в містах Харківського полку – Маяцьку, Змієві, Валках, Мерефі за підтримкою населення Слобожанщини, донських козаків. Під Харковом повстанці зазнали поразки

1670, червень

Очолив похід на турецьку фортецю Очаків

1671–початок 1672

Очолив народні виступи на Правобережній Україні, підтримав пропольську орієнтацію уманського полковника М.Ханенка

1672, квітень

Був заарештований представниками царської адміністрації і відправлений до Сибіру у Тобольску в’зницю

1673, початок літа

Було звільнено із Тобольської в’язниці

1673, друга половина

Очолив походи проти турків і татарів до Очакова, Ізмаїла, Перекопу

1675

Об’єднані загони запорожців, донських козаків і калмиків під командою І.Сірка ущент розбили турецьке-татарське військо під Сівашем, звільнили понад 7 тисяч людей

1677–1678

Разом з російськими військами провів декілька воєнних операцій

1680, 1–12 серпня

Після чергового воєнного походу І.Сірко занедужав. Поїхав за десять верств від Січі, на пасіку в с. Грушівку (тепер с. Іллінка Дніпропетровської області). 1 серпня І.Сірко помер. Поховано (12 серпня) у полі за Запорізькою Січчю. Під час будівництва Каховського водосховища прах перенесено на курган, неподалік с. Капулівки Дніпропетровської області